LIMOSA fotografi
Expressionistisk fotografi.

Den moderne elektroniske billedbehandling  
gør det muligt for fotografen at bearbejde
fotografier på en hidtil ukendt måde, så motivet
ikke længere fremstår som ren naturalisme.
Fotografen kan efter optagelsen f.eks. indarbejde
sine sindsstemninger i billedet ved at ændre billedets
grafiske og farvemæssige udtryk.
Linier kan trækkes ud, former ændres og farver kan
både gøres mere mættede eller helt ændres.

Serien ”Expressionistiske billeder” blev første gang
vist på Zenit-gruppens udstilling i Levins Hus i
Faaborg i 2009.

Det oprindelige motiv kan genkendes i de fleste af
billederne, men billederne udtrykker ud over det
fotografiske motiv noget andet og mere, der ud-
springer af fotografens holdninger og sindstilstand
ved billedskabelsen.

Beskueren kan ikke længere slippe af sted med blot at
konstatere at billedet gengiver et genkendeligt motiv,
som man kan identificere sig med.
I stedet lægger billederne op til beskuerens fantasi.
Hvad kan disse fantasiformer lede tankerne hen på?
Det er op til hver enkelt at lade fantasien råde og
måske se noget helt andet end det fotografen lagde i
værket da det blev skabt.